Informácie o zasielaní tovaru

Informácie o zasielaní tovaru

  • Pri zásielkach na Slovensko a do Nemecka sa neplatí poštovné.
  • Tovar môžete vrátiť zdarma.
  • V závislosti od veľkosti vašej objednávky sa tovar zasiela prostredníctvom DHL, GLS alebo špeditérskou spoločnosťou (Krage).
  • Zasielanie špeditérskou spoločnosťou sa spravidla uskutočňuje od 40 kg v Nemecku a od 40 kg v ostatných krajinách v rámci EÚ.
  • Osobný odber nie je z logistických dôvodov možný.
  • Expresné zásielky a doručenie zásielok v želanom čase, ako aj doručovanie do poštových priečinkov nie sú možné.

 

Informácie na vypočítanie termínu doručenia

Pri dodaní tovaru dopravcami GLS a DHL v rámci EÚ vám garantujeme, že objednávky, v prípade ktorých bude úhrada prijatá v pracovné dni do 14:00, budú na 95 % odovzdané dopravcovi ešte v ten istý deň. To platí pre značky Goldbrunn, MSW Motor Technics, Physa, Royal Catering, StaMony, Stamos Soldering, Stamos Welding, Steinberg Systems, Ulsonix a Welbach.

Lehota na doručenie začne pri platbe vopred plynúť v deň po prijatí platobného príkazu v banke prevádzajúcej peniaze, prípadne u iných spôsobov platby v deň po uzatvorení zmluvy, a končí uplynutím posledného dňa lehoty. V prípade, že posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň, ktorý je na danom mieste uznaný ako štátny sviatok, platí ako posledný deň lehoty nasledujúci pracovný deň.
Ak si u nás v rámci objednávky objednáte viac produktov, pre ktoré platia rôzne dodacie lehoty, pošleme vám tovar v spoločnej zásielke, pokiaľ ste sa s nami nedohodli inak. V takom prípade platí pre kompletné odoslanie tovaru dodacia lehota, ktorá platí pre dodanie produktu s najdlhším časom dodania.

 

Naposledy pozerané