Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Tešíme sa, že ste navštívili našu webovú stránku a ďakujeme vám za váš záujem. Ochrana vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky je pre nás dôležitá, a preto vezmite na vedomie nasledujúce informácie o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi:

1) Základné zásady zaobchádzania s osobnými údajmi

Našu webovú stránku môžete navštíviť bez toho, aby ste nám museli poskytnúť informácie o svojej osobe. Pri každej návšteve našej webovej stránky sa používateľské údaje prenášajú prostredníctvom príslušného internetového prehliadača a ukladajú sa v protokolových súboroch, takzvaných „server log files“. Ide napríklad o dátum a čas návštevy, názov navštívenej stránky, množstvo prenesených dát a dopytovaný poskytovateľ. Tieto údaje nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a slúžia výhradne na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky našich webových stránkach a zlepšenie našej ponuky.

Osobné údaje sú zbierané vtedy, keď nám ich sami dobrovoľne sprístupníte na účely uskutočňovania zmluvy alebo pri otváraní zákazníckeho účtu. Informácie o tom, ktoré údaje sa zhromažďujú, sú uvedené v príslušných prihlasovacích formulároch. Váš zákaznícky účet sa dá kedykoľvek vymazať a toto vymazanie sa dá uskutočniť prostredníctvom odoslania správy na nižšie uvedený kontakt. Údaje, ktoré nám sprostredkujete, ukladáme a používame na plnenie zmluvných povinností. Po úplnom splnení zmluvných povinností alebo zrušení vášho účtu sú vaše údaje s ohľadom na daňovo-právne a obchodno-právne zákonné obdobia uchovávania blokované a po uplynutí týchto lehôt sú vymazané, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo nám nebolo vyhradené zákonom povolené ďalšie používanie údajov, o ktorom sme vás následne zodpovedajúcim spôsobom informovali.

Pri nadviazaní kontaktu s nami (napríklad prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) sa zhromažďujú osobné údaje. To, ktoré údaje sa zhromažďujú v prípade kontaktného formulára, je zjavné z príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sa ukladajú výlučne pre účely poskytnutia odpovede na vašu požiadavku, prípadne na nadviazanie kontaktu a s tým spojenú technickú administráciu. Pokiaľ si to želáte, vaše údaje sa odstránia po úplnom spracovaní vašej požiadavky a vymazaniu nestoja v ceste žiadne povinnosti súvisiace s archiváciou.

Okrem toho sa osobné údaje zbierajú aj vtedy, keď sa prihlásite na odoberanie nášho e-mailového newslettera. Tieto údaje používame pre naše vlastné reklamné účely vo forme nášho e-mailového newslettra, pokiaľ ste s tým výslovne súhlasili nasledovne:

„Zadaním mojej e-mailovej adresy a kliknutím na tlačidlo „Odoberať newsletter“ vyjadrujem súhlas s tým, že spoločnosť expondo GmbH ma bude pravidelne informovať o svojich nových produktoch a ponukách. Z odoberania newslettra sa dá kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v e-maile alebo na tejto stránke.“

Z odoberania newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom na to určeného linku v newslettri alebo prostredníctvom odoslania príslušnej správy. Po úspešnom odhlásení bude vaša e-mailová adresa v našom distribučnom zozname newslettera okamžite zmazaná.

2) Postúpenie osobných údajov na účely spracovanie objednávok

Spracovanie objednávok sa uskutočňuje prostredníctvom poskytovateľa „Afterbuy“ (VIA Online GmbH, Krefeld, Nemecko). Vaše osobné údaje budú ďalej postúpené „Afterbuy“ výlučne na účely spracovania elektronickej objednávky. Podrobnosti o ochrane údajov v prípade Afterbuy a vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti VIA Online GmbH sú k nahliadnutiu na nasledovnom odkaze: http://www.afterbuy.de/Datenschutz.htm.

2.1 Zhromažďované osobné údaje v rámci uskutočňovania zmluvy postupujeme ďalej dopravnému podniku poverenému dodaním, pokiaľ je to potrebné pre dodanie tovaru. Vaše platobné údaje postupujeme v rámci spracovania platieb ďalej splnomocnenému úverovému inštitútu.

KRAGE

Ak dodanie tovaru zabezpečuje dopravca KRAGE (Krage Potsdam GmbH Internationale Spedition Am Buchhorst 40 14478 Potsdam), poskytneme podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR Vašu e-mailovú adresu pred dodaním tovaru na účely dohodnutia termínu dodania, prípadne oznámenia o doručení spoločnosti KRAGE, pokiaľ ste nám na to dali počas objednávky svoj výslovný súhlas. V opačnom prípade poskytneme dopravcovi KRAGE na účely doručenia tovaru podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR len meno prijímateľa a adresu doručenia. Tento údaj poskytneme len v prípade, že je to nevyhnutné pre doručenie tovaru. V tomto prípade nie je možné si s dopravcom KRAGE vopred dohodnúť termín doručenia, prípadne dostať informácie o statuse doručenia tovaru.
Súhlas môže byť kedykoľvek zrušený s účinnosťou do budúcnosti u vyššie uvedenej zodpovednej spoločnosti alebo u dopravcu KRAGE.

RABEN
Ak dodanie tovaru zabezpečuje dopravca RABEN (Raben Trans European Germany GmbH, Eichenweg 3, Mittenwalde 15749), poskytneme Vašu e-mailovú adresu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR pred dodaním tovaru na účely dohodnutia termínu dodania, prípadne oznámenia o doručení spoločnosti RABEN, pokiaľ ste nám na to dali počas objednávky svoj výslovný súhlas. V opačnom prípade poskytneme dopravcovi RABEN na účely doručenia tovaru podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR len meno prijímateľa a adresu doručenia. Tento údaj poskytneme len v prípade, že je to nevyhnutné pre doručenie tovaru. V tomto prípade nie je možné si s dopravcom RABEN vopred dohodnúť termín doručenia, prípadne dostať informácie o statuse doručenia tovaru.
Súhlas môže byť kedykoľvek zrušený s účinnosťou do budúcnosti u vyššie uvedenej zodpovednej spoločnosti alebo dopravcu RABEN.
GLS PL

Ak dodanie tovaru zabezpečuje dopravca GLS (General Logistics Systems poland SP. Z o.O. UL. Teczowa 10 62- 052 Komorniki / Gluchowo), poskytneme Vašu e-mailovú adresu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR pred dodaním tovaru na účely dohodnutia termínu dodania, prípadne oznámenia o doručení spoločnosti GLS, pokiaľ ste nám na to dali počas objednávky svoj výslovný súhlas. V opačnom prípade poskytneme dopravcovi GLS na účely doručenia tovaru podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR len meno prijímateľa a adresu doručenia. Tento údaj poskytneme len v prípade, že je to nevyhnutné pre doručenie tovaru. V tomto prípade nie je možné si s dopravcom GLS vopred dohodnúť termín doručenia, prípadne dostať informácie o statuse doručenia tovaru.
Súhlas môže byť kedykoľvek zrušený s účinnosťou do budúcnosti u vyššie uvedenej zodpovednej spoločnosti alebo dopravcu GLS.

2.2 Pri platbe prostredníctvom služby PayPal, kreditnou kartou cez PayPal, dlhopisom cez PayPal alebo – ak je k dispozícii – pri „nákupe na faktúru“ cez PayPal postupujeme vaše platobné údaje v rámci platby ďalej na PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, Luxemburg L-2449 (ďalej len „PayPal“). PayPal si vyhradzuje v prípade spôsobov platby ako platba kreditnou kartou cez PayPal, dlhopisom cez PayPal alebo – ak je k dispozícii – „nákup na faktúru“ cez PayPal právo na uskutočnenie informácie o bonite. Výsledok kontroly bonity s ohľadom na štatistickú pravdepodobnosť výpadku splátky použije PayPal na účely rozhodnutia o poskytnutí príslušnej platobnej metódy. Kontrola kreditu môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (známe ako skóre). Pokiaľ hodnoty skóre spadajú do výsledkov kontroly bonity, zakladajú sa na vedecky uznávanými matematicko-štatistických postupoch. Do výpočtu skóre spadajú okrem iného aj údaje o adresách. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov, okrem iného aj o použitých informačných kanceláriách nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

2.3 Ak sa rozhodnete pre spôsob platby prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Skrill, uskutočňuje sa platba prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Skrill Ltd., Floor 27, 25 Canada Square,London, E14 5LQ, England, ktorému ďalej postupujeme informácie, ktoré nám sprístupníte počas procesu objednávky spolu s informáciami o vašej objednávke (meno, adresa, číslo účtu, kód banky, prípadne číslo kreditnej karty, fakturovaná čiastka, mena a číslo transakcie). Postúpenie vašich údajov sa uskutočňuje výlučne na účely uskutočnenia platby prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Skrill Ltd.

2.4 V prípade, že si vyberiete spôsob platby prostredníctvom kreditnej karty ConCardis, platba sa uskutočňuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb ConCardis GmbH, 7 Helfmann-Park, 65760 Eschborn, ktorému postupujeme vaše informácie, ktoré ste nám sprístupnili počas procesu objednávky spolu s informáciami o vašej objednávke. Postúpenie vašich údajov sa uskutočňuje výlučne na účely uskutočnenia platby prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb ConCardis.

3) Súbory cookie

Na to, aby bola návšteva našej webovej stránky atraktívna a umožnila používanie určitých funkcií, používame na rôznych stránkach takzvané súbory cookie. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sú uložené do vášho koncového zariadenia. Niektoré súbory cookie sa po reštartovaní prehliadača, teda po zavretí vášho prehliadača opäť vymažú (tzv. session cookies, t. j. dočasné súbory cookie). Ostatné súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožnia nám alebo nášmu partnerskému podniku rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (tzv. persistent cookies, t. j. trvalé súbory cookie). Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli o používaní súborov cookie informovaní a sami mohli rozhodnúť o prijatí alebo o odmietnutí súborov cookie v konkrétnych prípadoch či vo všeobecnosti. Ak odmietnete súbory cookie, môže byť funkčnosť našej webovej stránky obmedzená.

4) Kontaktovanie s cieľom požiadania o hodnotenie zákazníka

4.1 V danom prípade ste počas alebo po vašej objednávke poskytli nasledovný súhlas:

„Chcem nákup „ohodnotiť neskôr“ a byť po doručení tovaru jednorazovo upozornený eKomi prostredníctvom e-mailu na odovzdanie hodnotenia. Môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.“

V prípade, že ste nám udelili vyššie uvedený výslovný súhlas, postúpime vašu e-mailovú adresu za účelom výzvy na poslanie zákazníckeho hodnotenia poskytnutej služby prostredníctvom systému na hodnotenie zákazníkov na adresu eKomi Ltd, Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, aby vám po 2 až 5 dňoch po dodaní objednaného tovaru poslala e-mail s upozornením na odovzdanie hodnotenia. Tento súhlas sa dá kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

4.2 V prípade, že ste nám počas alebo po vašej objednávke udelili váš výslovný súhlas tým, že ste aktivovali príslušné začiarkavacie políčko alebo ste klikli na tlačidlo určené na tento účel („Ohodnotiť neskôr“), postúpime vašu e-mailovú adresu za účelom upozornenia na odovzdanie hodnotenia vašej objednávky spoločnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), aby vás prostredníctvom e-mailu upozornili na možnosť odovzdania hodnotenia. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odoslania správy na kontakt uvedený nižšie alebo priamo prostredníctvom Trusted Shops.

5) Používanie YouTube videí

Táto stránka používa funkciu vkladania Youtube videí na zobrazovanie a odovzdávanie videí poskytovateľa „Youtube“. V tomto prípade sa používa rozšírený režim ochrany osobných údajov, ktorý podľa údajov o poskytovateľovi používa ukladanie používateľských informácií až pri prehrávaní videa/videí. Pri spustení prehrávania vložených YouTube videí poskytovateľ „Youtube“ používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií o správaní používateľov. Podľa údajov z „Youtube“ slúžia okrem iného na zaznamenávanie video štatistík, vylepšenie používateľského rozhrania a zamedzenie zneužívaniu. Nezávisle od prehrávania vložených videí sa pri každom otvorení tejto webovej stránky vytvorí pripojenie k sieti Google „DoubleClick“, čo môže bez nášho vplyvu vyvolať ďalšie operácie spracovania údajov.
Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti „YouTube“ nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov poskytovateľa na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

6) Používanie sledovania konverzií Google AdWords

Táto webová stránka používa online reklamný program „Google AdWords“ a v rámci Google AdWords sledovanie konverzie. Súbor cookie na sledovanie konverzie sa používa vtedy, keď používateľ klikne na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google. V prípade súborov cookie sa jedná o malé textové súbory, ktoré sú uložené do vášho počítačového zariadenia. Tieto súbory stratia po 30 dňoch platnosť a neslúžia na osobnú identifikáciu. Keď používateľ navštívi určité stránky tejto webovej stránky a platnosť súboru cookie ešte neuplynula, môže spoločnosť Google alebo my zistiť, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník Google AdWords dostane iný súbor cookie. Súbory cookie teda nemôžu byť sledované zákazníkmi služby AdWords. Informácie zozbierané pomocou cookie konverzií sa používajú na vytvorenie štatistiky konverzií pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli sledovať konverzie. Zákazníci sa dozvedia o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku opatrenú tagom na sledovanie konverzií. Nedostanú však informácie, ktorými sa dá používateľ osobne identifikovať. Ak sa nechcete zúčastniť na sledovaní, môžete odmietnuť toto používanie tak, že jednoducho deaktivujete súbor cookie na sledovanie konverzií Google prostredníctvom svojho internetového prehliadača v používateľských nastaveniach. Na základe toho nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.

Prečítajte si informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google na tejto internetovej adrese: https://www.billpay.de/datenschutz-de/

7) Služba analýzy webových stránok

7.1 Táto webová stránka používa Google Analytics, službu analýzy webových stránok spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. textové súbory cookie, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, a ktoré prostredníctvom vás umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o tom, ako používate túto webovú stránku, sa obvykle prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických.
V prípade aktivácie anonymnej IP adresy na tejto webovej stránke však Google vašu IP adresu skráti v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky používa Google tieto informácie na vyhodnocovanie používania webovej stránky, aby vytvoril reporty o aktivitách webovej stránky, a aby prevádzkovateľovi webovej stránky poskytol ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a s používaním internetu.
IP adresa sprostredkovaná v rámci služby Google Analytics sa nespája s inými údajmi od spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením vášho softvérového prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v takom prípade nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Rovnako môžete zabrániť zbieraniu údajov vygenerovaných súborom cookie a údajov súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) na Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a nainštalujete nasledovný doplnok prehliadača dostupný na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternatívne k doplnku prehliadača alebo v rámci prehliadačov pre mobilné zariadenia kliknite na nasledujúci odkaz a použite súbor opt-out cookie, ktorý v budúcnosti zabráni zberu Google Analytics na tejto webovej stránke (Súbor opt-out cookie funguje iba v tomto prehliadači a iba pre túto doménu. Ak chcete vymazať vaše súbory cookie v tomto prehliadači, musíte opäť kliknúť na tento odkaz):

Deaktivovať Google Analytics

Upozorňujeme vás na to, že táto stránka Google Analytics sa používa s príponou „_anonymizeIp()“, a preto sú ďalej spracovávané len skrátené IP adresy, aby sa vylúčila priama osobná referencia.

7.2 Na tejto webovej stránke sú pomocou technológií etracker GmbH (www.etracker.com) zhromažďované a ukladané údaje na účely marketingu a optimalizácie. Z týchto údajov môžu byť vytvorené pseudonymné profily používateľov. Na tento účel môžu byť použité súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú lokálne uložené vo vyrovnávacej pamäti internetového prehliadača návštevníka stránky. Súbory cookie umožňujú opätovné rozpoznanie internetového prehliadača. Údaje zhromaždené pomocou technológií etracker sa bez osobitne udeleného súhlasu dotknutej osoby nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto stránky a nespájajú sa s osobnými údajmi prostredníctvom nositeľa pseudonymu. Zbieranie a ukladanie môže byť kedykoľvek odmietnuté s účinnosťou do budúcnosti. Na odmietnutie zbierania a ukladania údajov o vašich návštevách s účinnosťou do budúcnosti môžete pomocou nasledovného odkazu získať súbor opt-out cookie od etracker. Ten sa postará o to, aby v budúcnosti neboli z vášho prehliadača spoločnosťou etracker zbierané a ukladané žiadne údaje o návštevách: http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb
Súbor opt-out cookie má názov „cntcookie“ a používa ho spoločnosť„etracker“. Súbor opt-out cookie neodstraňujte, kým chcete uplatniť svoju námietku. Prečítajte si informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti etracker na tejto internetovej adrese: https://www.billpay.de/datenschutz-de/ "

7.3 Na tejto stránke sú pomocou reklamnej webovej služby Software Piwik (www.piwik.org) zhromažďované a ukladané údaje na účely marketingu a optimalizácie. Z týchto údajov môžu byť vytvorené pseudonymné profily používateľov. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú lokálne uložené vo vyrovnávacej pamäti internetového prehliadača návštevníka stránky. Súbory cookie umožňujú opätovné rozpoznanie internetového prehliadača. Údaje zhromaždené pomocou technológie Piwik (vrátane anonymných adries IP) sa prenášajú na náš server a ukladajú sa na účely analýzy používania, čo slúži na optimalizáciu webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie v pseudonymnom používateľskom profile sa nepoužijú na osobnú identifikáciu návštevníka a nespájajú sa s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Ak nesúhlasíte s ukladaním a vyhodnocovaním týchto údajov o vašej návšteve našej stránky a chcete ho v budúcnosti odmietnuť, môžete zabrániť používaniu súborov cookie a zabrániť tak účasti na sledovaní. Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli o používaní súborov cookie informovaní a sami mohli rozhodnúť o ich prijatí alebo o odmietnutí súborov cookie v konkrétnych prípadoch alebo vo všeobecnosti. V prípade, že odmietnete súbory cookie, môže byť funkčnosť našej webovej stránky obmedzená.

8) Retargeting/Remarketing/Odporúčaná reklama

- Táto stránka používa technológiu pre cielené reklamy („retargeting“) od spoločnosti Google Inc. („Google“). To nám umožňuje oslovovať návštevníkov, ktorí sa už v minulosti zaujímali o náš obchod a produkty, personalizovanou reklamou orientovanou na ich záujmy. Zobrazenie reklamných prostriedkov sa potom uskutočňuje na základe analýzy predchádzajúceho správania pri používaní prostredníctvom súborov cookie, pričom sa však neukladajú žiadne osobné údaje. V prípade technológie „retargeting“ je na vašom počítači alebo mobilnom zariadení uložený súbor cookie, ktorý zhromažďuje anonymné údaje o vašich záujmoch a reklama tak môže byť vďaka uloženým informáciám individuálne prispôsobená. Tieto súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači alebo na mobilnom zariadení. Vďaka tomu sa vám zobrazí reklama, ktorá s vysokou pravdepodobnosťou zodpovedá vašim záujmom týkajúcim sa produktov a informácií. Používanie súborov cookies na nastavenie reklamy môžete natrvalo odmietnuť tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je dostupný na nasledovnom odkaze:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane osobných údajov týkajúce sa reklamy a spoločnosti Google nájdete na nasledovnom odkaze:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
- Táto webová stránka používa technológiu na sledovanie konverzie „Bing Ads“ od spoločnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”). V prípade, že ste sa na našu stránku dostali prostredníctvom reklamy prevádzkovanej spoločnosťou Microsoft (Bing Ad), bude vo vašom počítači uložený súbor cookie od spoločnosti Microsoft. V prípade súborov cookie sa jedná o malé textové súbory, ktoré sú uložené do vášho počítačového systému. Microsoft Bing a my môžeme týmto spôsobom na stránke vidieť, že niekto klikol na reklamu a bol presmerovaný na našu stránku na vopred stanovenú cieľovú adresu (stránka konverzie). Informácie zozbierané pomocou cookie konverzií slúžia na vytváranie štatistík o konverziách pre zákazníkov Bing Ad, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Súbory cookie neslúžia na vašu osobnú identifikáciu. Počas toho sa dozvieme len informáciu o celkovom počte návštevníkov stránky, ktorí klikli na reklamu Bing a boli potom presmerovaní na stránku konverzie. Ak sa nechcete zúčastniť na sledovaní, môžete odmietnuť toto používanie tak, že jednoducho deaktivujete súbor cookie sledovania konverzií Microsoft prostredníctvom svojho internetového prehliadača v nastaveniach používateľa. V takom prípade nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie pri reklamách Microsoft Bing nájdete na webovej stránke spoločnosti Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-DE/privacystatement
Používanie súborov cookie poskytovateľmi tretích strán ako napríklad Microsoft Bing Ads môžete deaktivovať na stránke Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

9) Vaše práva a nadviazanie kontaktu

Máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených údajoch, a prípadne aj právo na opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zbierania, spracovania a používania vašich osobných údajov, kontaktujte nás. To isté platí pre informácie, blokovanie, vymazávanie a žiadostí o opravu vo vzťahu k osobným údajom, ako aj zrušenie udeleného súhlasu. Kontaktnú adresu nájdete v kategórii „Impressum“.


 

Číslo verzie: 201701300101

 

 

Naposledy pozerané