Záručné podmienky

Záručné podmienky

Okrem zákonnej záručnej doby vám poskytneme trojročnú záruku na nový tovar so zárukou od značiek Goldbrunn, MSW Motor Technics, Physa, Royal Catering, Stamony, Stamos Soldering, Stamos Welding, Steinberg Systems, Ulsonix a Welbach. Lehota na výpočet záručnej doby začína od dátumu vystavenia faktúry. Záruka sa vzťahuje na územie Európy. V prípade, že sa v tomto období na niektorom z vašich produktov vyskytnú materiálové alebo výrobné chyby, poskytneme vám v rámci záruky nasledujúce služby podľa nášho výberu:

  • Bezplatné doručenie vhodných náhradných dielov alebo
  • Bezplatná opravu tovaru alebo
  • Bezplatná výmena tovaru za rovnocenný tovar (napr. nasledujúci model, ak pôvodný tovar viac nie je dostupný).

 

Zo záruky nevyplývajú žiadne ďalšie nároky. Predovšetkým nevznikajú nijaké nároky na náhradu škody a náhradu následných škôd.

 

Pri záručnom prípade, sa, prosím, obráťte na nás ako poskytovateľa záruky:

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Nemecko / Germany

E-mail: servis@expondo.sk
Tel.: 02 333 25199

 

Tovar je potrebné poslať na nasledujúcu adresu:

expondo GmbH - c/o Plischka Int. Spedition GmbH
Müllroser Chaussee 76d
15236  Frankfurt (Oder)
Nemecko / Germany

Záruka sa vzťahuje na všetky komponenty nachádzajúce sa v kryte zariadení. Nevzťahuje sa na kryt, jeho vonkajšie časti a pripojovacie súčiastky. Zároveň sa nevzťahuje ani na dodávané príslušenstvo, ktoré sa nepoužíva vo vnútri zariadení. Okrem toho sú nároky na záruku vylúčené aj v prípade opotrebovateľných dielov a pri poškodení tovaru spôsobenom nesprávnym používaním, nedodržiavaním pokynov v návode na obsluhu, samovoľnými pokusmi o opravu a vplyvmi životného prostredia.

Dôležitým predpokladom pre uplatnenie záruky je, že nám po predchádzajúcom kontaktovaní umožníte kontrolu záručného prípadu v podobe zaslania tovaru. Náklady na poštovné na adresu expondo GmbH - c/o Plischka Int. Spedition GmbH a náklady na dopravu nesie zákazník. Náklady na poslanie tovaru spoločnosťou expondo GmbH - c/o Plischka Int. Spedition GmbH späť na doručovaciu adresu nesieme my.

 

Upozornenie:

Vaše zákonné práva vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, nie sú týmto záručným sľubom nijakým spôsobom obmedzené. Najmä prípadné vzniknuté zákonné záručné práva zostanú týmto záručným prísľubom nedotknuté. V prípade, že je zakúpený tovar chybný, sa môžete na nás v rámci zákonnej záruky spoľahnúť bez ohľadu na to, či sa jedná o záručný prípad alebo sa uplatňuje záruka.

(platí od dátumu objednávky 24.07.2017)

 

Naposledy pozerané